Anul 1812

Adevarul istoric și politic despre Republica Moldova și câștigarea independenței. Începutul adevărului.

17 martie 2012

Documentele istorice ne arată că aşa-numitul “tratat de la Luţk” n-a fost iscălit de către D.Cantemir, n-a fost aprobat de către “poporul moldovenesc”, n-a fost susţinut de “toţi” boierii moldoveni. Şi, în general, noi considerăm că n-a fost iscălit acest “tratat” în conformitate cu dreptul internaţional. Citeste mai departe…

15 martie 2012

În urma războiul ruso-austro-turc de la 1735-1739, la care participaseră şi trupe din cele două Ţări Româneşti aflate sub tutelă otomană. Citeste mai departe…

7 martie 2012

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că o parte importantă a arealului românesc continuă să fie în afara graniţelor noastre, iar ceea ce ne doare cel mai tare este tocmai frontiera de est.  Citeste mai departe…

9 ianuarie 2012

Acţiunea militară a ţarului Petru I din anul 1711 a constituit obiectul multor lucrări, aparţinând atât autorilor contemporani cu evenimentele relatate, cât şi istoricilor din secolele următoare. Citeste mai departe…

8 ianuarie 2012

Războiul dintre Rusia şi Imperiul Otoman şi Congresul de la Bucureşti au constituit, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a celui următor, subiecte incitante atât pentru literatura istorică internaţională1, concomitent cu cea rusă2 şi turcă3, cât mai ales pentru cercetătorii şi istoricii români4. Citeste mai departe…

15 noiembrie 2011

„Iω Васиʌїє воиєвода, Б(о)жїю м(и)ʌ(о)стїю, г(о)сп(о)д(а)ръ Зємʌи Мωʌдавскои и Вʌахискои”

(traducere: Eu Vasile Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Țării Moldovei și al <Țării> Românești)

Citeste mai departe…

10 noiembrie 2011

Ne-am propus să abordăm problema cu privire la evoluţia diviziunii administrativ-teritoriale a Basarabiei în perioada dominaţiei ţariste din motivul că ea este tratată parţial în istoriografie.

Citeste mai departe…

8 iunie 2011

În 1903 Pavel Kruşevan scria că rar se poate de întâlnit o aşa coincidenţă făţişă a frontierelor administrative şi naturale, pe care le avea în acest timp Basarabia (Pavel Kruşevan. Basarabia, S.-Pb., 1903, p. 1). După anexarea Basarabiei de către Rusia ţaristă a urmat instaurarea unei administraţii coloniale antinaţionale. Citeste mai departe…

8 iunie 2011

În 1812 Basarabia a fost ocupată de Rusia ţaristă. Starea economică a regiunii dintre Prut şi Nistru era jalnică. Citeste mai departe…

7 iunie 2011

Dosarul găgăuzilor se constituie într-unul dintre cele mai interesante şi mai puţin cunoscute episoade ale istoriei moderne ale românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Citeste mai departe…

17 mai 2011

Anul 1359 este remarcabil pentru neamul românesc prin faptul că anume în acest an al epocii medievale apare cel de al doilea stat românesc independent – Ţara Moldovei –, primul fiind Ţara Românească (Valahia), apărut la 1330. Citeste mai departe…

8 mai 2011

Una din cele mai grave şi odioase crime pe care le-a săvârşit Rusia ţaristă în Basarabia după 1812 a fost colonizarea forţată a acestei regiuni cu populaţie eterogenă, străină intereselor naţionale a românilor basarabeni. Citeste mai departe…

16 martie 2011

Tratatul a fost încheiat în urma înfrângerii suferite de Rusia din partea Turciei în Bătălia de la Stănileşti, pe Prut – prefigureaza politica expansionistă rusească asupra Ţărilor Române şi a Balcanilor. Dimitrie Cantemir se refugiază în Rusia, fiul său Antioh devenind primul poet rus. Citeste mai departe…

9 martie 2011

Tratatul de la Iași, semnat la Iași (în Moldova (astăzi orașul se află în România a fost un tratat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, la sfârșitul războiului ruso-turc dintre 1787 și 1792, confirmând creșterea puterii rusești în zona Mării Negre. Citeste mai departe…

până la 16 mai 2014, când se împlinesc 202 de ani de la 1812